lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /www/s/k/u75019/public_html/wp-content/themes/hodkovce/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 O nás | SK Hodkovce

O nás

Predstavujeme Vám STRELECKÝ KLUB HODKOVCE

 

LogoBadge

Strelecký klub Hodkovce je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca sa do spolku ľudí, ktorí sa zaoberajú zbraňami, športovým strelectvom a príbuznými disciplínami.

Slúži na rozširovanie vedomostí svojich členov v oblasti zbraní a streliva, ako aj získavanie odbornej spôsobilosti a zručnosti v narábaní s rôznymi druhmi zbraní. Vychováva a trénuje športových strelcov.

Členom klubu sa môže stať každá fyzická svojprávna osoba staršia ako 15 rokov. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom klubu len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Strelecký klub Hodkovce v spolupráci so Strelnicou Hodkovce a spoločnosťou Bramar s.r.o., organizuje rôzne strelecké súťaže pre svojich členov, ale i pre nečlenov.

o-nas-foto

 

 

Viac o Streleckom klube Hodkovce

Vízia klubu

 • zoskupiť aktívnych strelcov a poskytnúť im najlepšie podmienky pre športovú streľbu
 • organizovať vlastnú miniligu s ročným vyhodnotením
 • organizovať ročne pre členov niekoľko súťaží so sprievodnými akciami o hodnotné ceny
 • organizovať rôzne záujmové stretnutia
 • na základe umiestnenia vo vlastnej minilige podporiť najlepších strelcov a pripraviť ich ako reprezentantov klubu pre súťaže

Členstvo a jeho výhody

 • strelnica dostupná počas celého týždňa počas pracovnej doby po telefonickom odsúhlasení so správcom strelnice
 • využívanie všetkých palebných postov, boxov vrátane skeetu a trapu
 • výhodné ceny na strelivo, zbrane, príslušenstvo a odevy
 • profesionálny personál strelnice
 • ročný poplatok na člena 50€

(čo predstavuje 13 centov za deň na strelnici)

 

Nakladanie s financiami klubu

 • nakup cien do súťaží
 • podporu reprezentantov
 • organizovanie akcií
 • propagáciu a zviditeľňovanie streleckého klubu

Klubové zameranie

 • dynamická streľba z krátkych guľových zbraní
 • dynamická streľba z dlhých guľových zbraní
 • dynamická streľba z brokových zbraní
 • skeet, trap
 • mierená streľba

Technické zabezpečenie

 • brokový parkúr (skeet, trap)
 • guľový parkúr pre dlhé a krátke zbrane
 • pohyblivé terče pre dlhé guľové zbrane

 

 

História Streleckého klubu Hodkovce

2011
24. február 2011

Založenie občianskeho združenia Strelecký klub Hodkovce ľuďmi, ktorí sa od tohto dátumu snažia verejnosti priblížiť krásy streleckého športu.

2013
10. december 2013

SK Hodkovce bol zaregistrovaný  v centrálnom registri prijímateľov podielu z 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb pre daný rok.

2015
Júl 2015

SK Hodkovce sa k Vám približuje pomocou internetu - novej webovej stránky, Facebook stránky a YouTube kanála Streleckého klubu. Kráčame s dobou.

 

Sponzori Streleckého klubu Hodkovce

bramar

dektrade

eucos