lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /www/s/k/u75019/public_html/wp-content/themes/hodkovce/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Na stiahnutie | SK Hodkovce

Na stiahnutie

Krátka zbraň_2012_sk

2% z daní ...

SK Hodkovce ako občianske združenie, bolo zaregistrované 10.12.2013 v centrálnom registri prijímateľov podielu z 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb pre daný rok. Tieto prostriedky budú v zmysle stanov a interných smerníc SK Hodkovce použité na konkrétne vzdelávacie aktivity, prednášky, školenia, športové súťaže.

Tlačivá na poukázanie 2% z dane je možné STIAHNUŤ TU.

Prihláška a stanovy

Prihláška

Stiahnite prihlášku kliknutím na zložku, alebo kliknite sem.

stanovy

Stiahnite si "Stanovy SK Hodkovce (Návrh Stanov SK Hodkovce po zapracovaní pripomienok) na základe Zákona NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe" klubu kliknutím na zložku, alebo kliknite sem.

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ