lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /www/s/k/u75019/public_html/wp-content/themes/hodkovce/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Podmienky členstva v streleckom klube SK Hodkovce v roku 2021 | SK Hodkovce

Podmienky členstva v streleckom klube SK Hodkovce v roku 2021

Vážení členovia klubu a sympatizanti SK Hodkovce,
prajem Vám úspešné vykročenie do nového roka 2021. Pre rok 2021 ostáva štandardné členské nezmenené 100 €, ktoré je potrebné uhradiť v termíne do 31.1.2021 na účet  Streleckého klubu Hodkovce -  IBAN: SK88 7500 0000 0040 1504 3220. O výške členského poplatku a o konkrétnych podmienkach fungovania klubu sme informovali členov klubu emailom. V prípade, že členský poplatok nebude uhradený do stanoveného termínu, budeme to považovať za Vaše dobrovoľné rozhodnutie nebyť už členom klubu SK Hodkovce. Pokiaľ ste nedostali klubové emaily o konkrétnych podmienkach fungovanie klubu SK Hodkovce, kontaktujte nás na emaily skhodkovce@gmail.com. Ďakujem za pochopenie a teším sa na spoločné akcie v roku 2021. 

Ing. Bystrík Zachar

Predseda SK Hodkovce

https://www.facebook.com/streleckyklub.hodkovce
www.skhodkovce.skZatiaľ žiadne komentáre.

Zanechať komentár